JPO

Jednotka požární ochrany Praha-Březiněves byla zřízena dle zákona O požární ochraně 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Městskou částí Praha-Březiněves.

Vzhledem k velikosti městské části je technické vybavení i zázemí jednotky na vynikající úrovni. Hasičská zbrojnice je strategicky postavena v samém středu Březiněvsi, což zkracuje dobu výjezdu na minimum. O budovu se hasiči dělí s úřadem MČ, služebnou městského strážníka a obecní knihovnou.

JSDH Praha Březiněves má 24 členů a je zařazena do kategorie plošného pokrytí JPO III/1. Všichni členové jednotky se průběžně odborně připravují a prověřují své znalosti, řada z nich se účastní kvalifikačních kurzů na hasičské škole. Jednotka má v současné době k dispozici tři zásahová vozidla, CAS 30 Scania (2016), CAS 20 Scania (2018) a DA Transit (2012). Od března 2021 k zásahovým vozidlům přibyl velitelský automobil Škoda.

Jednotka je primárně určena k zásahům na území městské části Praha-Březiněves s rajón až na pražskou Troju, v mnoha případech ji však Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy povolává i k likvidaci mimořádných událostí na celém území hlavního města. Dobrovolní hasiči z Březiněvsi jsou zařazeni do poplachového plánu hl. m. Prahy a mimo jiné se s nimi počítá při výstavbě mobilních protipovodňových zábran, jako tomu bylo například při povodních v červnu 2013